انیمهه. رمان طنز وانشات سناریو و کلی چیزه دیگه از انیمه😘😘
بیوگرافی خودتون. داخل رمان عشق کاراملی من | nilofar zare 1400/11/23 | 10:08
بیوگرافی خودتون. داخل رمان عشق کاراملی من

 انیمه

 

اسم:«&/  هرچی دوست دارین بزارین 

نام قهرمانی:« گرگ سیاه

سن:« 15

اخلاق:« شیطون فضول گاهی بد اخلاق  خواب الو عصبی 

مورد علاقه:« ترشی:«الوچه:« لواشک:« انیمههه انیمهه انیمه.باکوگو باکوگو شکلات:« کاکاءو.:« کاراملللللل کارامللل

چیز هایی که بدش میاد:« شیرینی  تهمت. دروغ خیانت 

 

کوسه:« گرگ  گربه

مثل عکس بالا گوش در میاره حس بویایی قوی داره چابک  فرض  نقطه ضعف هم نداره 

برادر:« کامیناری 

😘😘😘

 

 

قدرت گرفته از بلاگیکس ©