انیمهه. رمان طنز وانشات سناریو و کلی چیزه دیگه از انیمه😘😘
کینیچیوا میخوام به اونایی که نمیدونن اوتاکو چی هست توضیح بد | nilofar zare 1400/11/18 | 15:52
کینیچیوا  میخوام به اونایی که نمیدونن اوتاکو چی هست توضیح بد

 معنی کلمات.ژاپنی برای یک اوتاکو تازه وارد

اوتاکو چیست؟ اوتاکو طرف دارای انیمه را اوتاکو میگن    خب بعضی جا ها میبینین نوشته مثلا یوو یا کینیچیوا خب اینا کامات ژاپنی اگر یک اوتاکو اصل باشی میفهمی چی هست خب من اینجام تا کلمات ژاپنی یادتون بدم دیگه نگین این چی نوشت  ( کسانی که تازه اوتاکو شدن هم بلد نیستن مهم  خوب گوش کنید 

 

تمههههه) عوضیییی

سا) خب

اریگاتو. ) تشکر

سوگه) عالی

های) چشم

گومن* یعنی ببخش و *گومن تا سا* یعنی ببخشید و این کلمه یک کلمه ژاپنی هست

شومن) جوان

 

یوو سلام 

 

چان یه نوع پسوند احترامی برای دخترا

 

سان پسوند احترامی برا پسرا

 

یوکوزو بزن بریم

 

جانهه فعلا

 

کاسان مامان

 

اوتوسان. بابا

 

 

اویا سومی شب بخیر

 

واکادا اطاعت

 

گامباره موفق باشید

 

سوکااا چه باحال چه جالب

 

مندوکسه عذاب اور

 

نانی. یعنی چی

 

دو ایتاشه. ماشته. خواهش میکنم

 

 

 

سایونارا. خدافظ طولانی مدت   

 

ایتای. درد میکنه

 

 

هوروسای خفه شو

 

 

 

سوکا که اینطور 

 

 

دوشته. چی شده.    

 

 

هایاکو زود باش

 

کنچیوا.)سلام

 

اهایو گزایس)صبح بخیر

 

گومن.)ببخشید

 

 

کاوایی)کیوت

 

 

بیتچی) عوضی

 

شینهه)بمیر

 

باکا)احمق

 

 

سوسورو)سوسول

 

 

سنسه)معلم

 

اونه گای ایشیماس) لطفاااا

 

ارا ارا) هی.هی

 

 

هوروسای)خفه شو

 

واکاتا) فهمیدم

 

اویاسمی)شب بخیر،

 

اوسایو)ظهر بخیر

 

کُنبانوا)عصر بخیر

 

کانپانی) سلامت باشید

 

واتاشی نو ناماعه وا))/اسم من........است

 

ٱمِدِتو گزایس) تبریک

 

کیرِنا.خوشگلع

 

 

قدرت گرفته از بلاگیکس ©